En “Passet a passet” oferim diverssos serveis per tal de facilitar l’estància dels menors. Aixina com la tranquilitat i comoditat dels pares. Aquests serveis són: menjador, menjador i siesta, autobús, escola matinera i escola vespertina.

ESCOLA MATINERA ESCOLA VESPERTINA

 mensmenjador

 

SERVEI AUTOBUS